تبلیغات
رهایی ازتاریکی

رهایی ازتاریکی

پیر طریقت جوی منباتودلم غرق غزل میشود
کاسه ی دل شهد عسل میشود
سرخی لبهای تو وشعر من
درسخن خلق مثل میشود


درج شعر :مسافرخسرو

شعر از دوست عزیزم ساسان جهانبین

comment fab icon
comment fab icon

تولد هفتمین سالروز رهایی

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  هفتمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم  شعبه مسافر حسنعلی کردگاری  را با شور و شکوه فراوان جشن می گیریم.
از طرف اعضا لژیون این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان , همسفر , خانواده و راهنمای محترمشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در امر  خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می نماییم.
آمین یا رب العالمین
درج مطلب وتصویر :؛مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛رهایی مسافرآقای حسین حسن زاده را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین) 
درج مطلب وتصویر:مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:

رهایی مسافرآقای رسول را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج عکس ومطلب ؛: مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

رهایی مسافر؛:

نام مسافر: علیرضا  _ نام راهنما: حسن  _ آنتی ایکس مصرفی :  شیره _  مدت سفر:  13 ماه  و 10  روز _ داروی درمان OT _ نمایندگی : شیخ بهائی  .
رهایی مسافرآقای علیرضارا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 

درج عکس‌ومطلب :مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

درگذشت مسافرپوریا اقرلو

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.

(کل من علیها فان )             

 


”  و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .

درگذشت مسافرعزیز پوریا اقرلورا به خانواده محترمتشان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان وخانواده کنگره 60صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .


درج پیام تسلیت وعکس: مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:
 آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج تصویر ومطلب :مسافرخسرو


comment fab icon
comment fab icon

صورت مسئله اعتیاد

 بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

صورت مسئله اعتیاد:
  

وقتی از صورت مسئله اعتیاد صحبت می کنیم، یعنی از اولین خشت بنای علمی کنگره 60 صحبت می کنیم ، کنگره 60 برای بیان کامل موضوع اعتیاد  تعریف اعتیاد و چگونگی آن ، بنای عظیمی را ساخته است به گونه ای که اعتیاد دیگر یک موضوع ساده و در حاشیه نیست ، بلکه اعتیاد ، خود یک علم و رشته تخصصی است و جالب تر اینکه برای کامل شدن علوم اعتیاد ، بایستی کلیه علوم و رشته ها به کمک آن بیایند . به عبارت دیگر ، برای درک کامل موضوع بیماری اعتیاد و چگونگی درمان آعتیاد ، به تمامی رشته های علمی ، به نوعی  احساس نیاز می شود .
و اما صورت مسئله اعتیاد ؛:


 

 

ادامه مطلب
comment fab icon
comment fab icon

تبریک عیدسعیدغدیر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
عید سعید غدیر؛:

                                                                               

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد


همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد


فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک


دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد


عید بر شما مبارکدرج عکس ومطلب : مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است .
رهایی مسافر؛:
آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _  آنتی ایکس : انواع مواد _ مدت سفر:13 ماه  _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهایی

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 درج عکس ومطلب : مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکر اندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛

مسافر:آقای حجت _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 20ماه _ داروی درمان : OT_ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان. آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 16ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

رهایی مسافران آقای حجت وآقای خسرورا به آنها وخانواده های محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)


                                              


درج عکس ومطلب : مسافر خسرو
comment fab icon
comment fab icon

سیگاروجایگزینی

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.
سیگار وجایگزینی ؛:
این مطلب دو جنبه دارد یکی داخل کنگره یکی هم در زندگی در کنگره به افراد برنامه‌های مخصوص به خودشان داده می‌شود و اگر فرد آن را اجرا کند به هدف می‌رسد اگر هم اجرا نکند از دور خارج می‌شود اگر این کارها را فرد انجام داد عمل تصفیه هم برای خودش انجام می‌شود هم برای کل سیستم کنگره در زندگی هم به همین شکل است خیلی از افراد می‌پرسند چرا خداوند تریاک و هروئین و سیگار و ... را خلق کرد؟ خداوند به انسان عقل داده تا از هر چیزی به نحو مطلوب استفاده کند همه مخلوقات خداوند برای ادامه زندگی لازم و ضروری هستند مثلاً وجود چاقو برای زندگی لازم است حال اگر کسی از چاقو برای کشتن افراد استفاده می‌کند تقصیر چاقو چیست؟حتی وجود شیطان هم برای تعیین جایگاه و تکامل انسان لازم و ضروری است هر چیزی دو جنبه دارد یکی جنبه مثبت و دیگری جنبه منفی و این بستگی به انسان دارد که از هر چیز در جهت ارتقای خود استفاده کند یا در جهت سقوط خود  میزان تلفات استفاده نادرست از امکانات در دست بشر بسیار بیشتر از تلفات حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است اگر تلفات سیل و زلزله و حوادث رانندگی و بیماری‌های لاعلاج و اوردوز ناشی از مصرف مواد مخدر را باهم جمع کنیم به تلفات ناشی از مصرف سیگار نمی‌رسد علت اینکه در جهان بیشتر از تریاک با سیگار مبارزه می‌کنند همین امر است.
ادامه مطلب
comment fab icon
comment fab icon

ماه مبارک رمضان

 

ماه رمضان برهمه روزه داران وپرهیزکاران مبارک باد

 

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام على علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80

ماه برکت زِ آسمان می آید

صوت خوش قرآن و اذان می آید

تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه

تبریک،بهار رمضان می آید      

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

 امشب طلب عشق زِدلدار کنیم

شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم

 

درج مطلب ؛ مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

جلسه هشتم از دوره نهم کارگاههای آموزشی

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

بنام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/02/06 جلسه هشتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر امین؛ استادی مسافر علی و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه : آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد .

خلاصه سخنان استاد:

بهترین واولین چیزی که آقای مهندس درکنگره به آن اشاره فرمودند ؛نظم وانظباط می باشد . کسی که نظم وانظباط درکارهایش وهمچنین کنگره داشته باشد از رهاشدگان واقعی می باشد مثل کسی که دراول جلسه حاضر باشد . اما در باب دستور جلسه باید عرض کنم که:  آداب جمع ادب می باشد ، یعنی راه و روش و شیوه . در واقع هرکاری یک راه و روش و آیینی  دارد مثل نمازخواندن ؛ازدواج کردن و..... و دومین کلمه که معاشرت می باشد که ازمعاش می آید ، به معنای راه درست زندگی کردن و روش درست زیستن است .

تا وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد . کسی که این موارد را رعایت نکند او را بی ادب تلقی می کنند و بی ادبی ضد و روبروی ادب می باشد. اما کسی که آداب معاشرت را بلد باشد می تواند براحتی با دیگران رابطه برقرارکند.

یکی دیگرازمفاهیم ادب ؛ دیدن می باشد مثل وقتی کسی به من سلام می کند یعنی من تو را می بینم و به تواحترام می گذارم و شخص در مقابل با جواب دادن ، از شما تشکرمی کند. واژه ی بعدی که دراین دستورجلسه از آن استفاده شده واژه ی تعادل می باشد که یک واژه ی عربی است و برگرفته ازعدل می باشد.خود عدالت یا تعادل یعنی اینکه هر چیزی سرجای خودش قرار بگیرد .هر کسی درهرجایگاهی باشد عین عدالت است مثل دو نفرمسافر سفر اول که اولی تمام قوانین ومقررات کنگره را رعایت می کند و به رهایی و دراصل به تعادل می رسد و دومی که قوانین را رعایت نکرده  و شاید هم رها شده؛ ولی این رهایی هیچ فایده ای ندارد زیرا شخص به تعادل نمی رسد و این عین عدالت می باشد.

درج مطلب : مسافرخسرو
برگرفته از سایت کنگره ۶۰شعبه شیخ بهایی 

 comment fab icon
comment fab icon

هفته راهنما

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
هفته راهنما :؛

این راهنمائی فقط برای کنگره نیست، در گروه‌های مشابه هم هست. ولی در گروه‌های دیگر هرکسی که موادش قطع شد می‌تواند راهنما شود. ولی در کنگره 60 این‌گونه نیست ، در اینجا تنها کسی می‌تواند اطلاعات را به شخص بدهد که حتماً کمک راهنما یا راهنما باشد.در دانشگاه می‌گویند استاد دانشگاه ، ما لفظاً می گوئیم استاد دانشگاه، ولی ممکن است استادیار ، دانشیار و یا استاد باشد و یا حتی مربی باشد، اینجا وقتی کسی می‌خواهد از راهنمای خودش تشکر کند، نباید بگوید که از کمک راهنمای خودم  ، بلکه باید بگوئید از استاد و راهنمای خودم تشکر می‌کنم.

نکته بعد اینکه راهنماها عاشق این کار هستند، اگر عاشق این کار نبودند ، این کار را انجام نمی‌دادند.

« هفته راهنما برهمه راهنمایان کنگره ۶۰ مبارک باد »

چشمان باز را ببندید و دریچه های قلب را باز نمایید؛ آنگاه خواهید دیدکه قدمهایتان به سویی می روند که روزی از آن راه به زمین  آمده ایدپس خوب گوش کنید تا صداها را بشنوید ودر اعماق  وجودتان به فراسوراه یابید.


درج مطلب : مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon

وادی هفتم

بنام خداوند عزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
رمزورازکشف حقیقت در دوچیز است ؛یافتن راه وآنچه که برداشت مینمایید.

این وادی هم می تواند در پیچیده ترین مسائل فلسفی مورد استفاده قرار گیرد و هم مسائل ساده زندگی.قوانین الهی همیشه ثابت هستند و تغییر نمی کند.در وادی یکم تا چهارم روی تفکر متمرکز شدیم و در وادی پنجم آموختیم دانستیم که باید افکارمون را از بالقوه به بالفعل در آوریم.در وادی ششم فرمانروایی عقل را به رسمیت شناختیم.اکنون در مرحله ای قرار داریم که عقل بایدبا نیروهای خود بعضی مجهولات را کشف کرده و راه را به ما نشان دهد.عقل باید تفکر مثبت کند تا بگردد و راه را به ما نشان دهد. چه بسیار هستند انسانهایی که راه را پیدا نکردند و قربانی شدند.این نشان دهنده این است که  چقدر مسیر وراه اهمیت دارد.همانطور که برای لاغر شدن هزاران راه وجود دارد اما کدام درست است. و بعضی از آنها بسیار با کوشش و تلاش بودند و بااراده بودند اما درمسیر نادرست . وبعضی ها چون راه ومسیر صحیح راپیدا نکردند دست به خود کشی زدند.ما نمی توانیم بگوییم بی اراده بودند اما جسم و روان و فکر آنها در مسیر راه غلط از تعادل خارج شده و دست به خود کشی زدند.اما زمانی انسان می فهمد که کار از کار گذشته است.ما همیشه سر دو راهی قرار می گیریم و اگر راه غلط انتخاب کنیم به بیراهه رفته و تا آنکه فاصله ما با مسیر درست بسیار زیاد می شود. در رسیدن به حقیقت سه مجهول داریم رمز و راز  و کشف .راز آنچه پوشیده باشد ورمز راز نهفته است وعلامت مخصوص که از آن چیزی درک شود .حتی حروف الفبا رمز است وامر و مطلب غیر مفهوم که برای درک آن کلیدی لازم است و کشف آشکار کردن و پیدا کردن است و حقیقت ،اصل و یا منتهی هر چیزی است.بنابراین برای کشف حقیقت یا برای آشکار اصل هر موضوعی که حقیقت آن پنهان باشد ما نیازمندیم رمز و راز آن را بشکافیم که در این رمز ،پیدا کردن راه و راز آن چه برداشت می نماید ،طی کردن و پیمودن راه است.به عبارت دیگر برای بازکردن هر قفل ابتدا باید کلید را پیدا کرد و بعد آن قفل را باز کرد.و باید گفت قفل سازان بسیار و بازکنندگان قفل کم هستند.برای از تهران به تبریز رفتن باید ابتدا بهترین راه را پیدا کنیم و سپس حرکت کنیم تا به تبریز برسیم .اگر به انسانها نگاه کنیم می بینیم که بعضی از انسانها از این قانون همیشه در نظر می گیرند و گروهی دیگر به آن توجهی نمی کنند.یک گروه کم خردان هستند که نشانه آن این است که اول حرف می زنیم و سپس فکر می کنیم یعنی کار را انجام می دهیم  و پس از اینکه به مشکل خوردیم به تفکر در مورد آن می پردازیم و بنابراین مدام در حال عذر خواهی و پوزش خواستن و توضیح دادن هستیم.بعضی مواقع نیز فکر می کنیم بهترین راه کوتاهترین و ارزانترین راه است و به خیال خام خود می خواهیم که کسی پیدا شود و با یک ورد و یا طلسم و یک قرص و یا انرژی کیهانی و نقشه گنجی مشکلات ما و بیماری ما را حل کند.برای این است که قبل از اینکه راه را پیدا کنیم و قبل از تعیین مسیر حرکت می کنیم و به همین دلیل به بیرا هه می رویم.بنابراین قبل از هر چیزی نقشه آن را بررسی کنیم.

گروه دوم خردمندان هستندکه نشانه آن این است که همیشه قبل از لب گشودن برای سخن گفتن اول فکر می کنیم چون می دانیم سخن گفتن خود به نوعی تعیین مسیر است،ویا برای انجام کار، اول با تفکر تمام اوضاع و شرایط آن را بررسی می کنیم سپس به انجام آن می پردازیم.این امر تنها برای کارهای بزرگ نیست بلکه برای کارهای ساده نیز صدق می کند مثلاً برای لباس پوشیدن. فرد خردمند  می داند که بالاترین گنج ،گنج درون خود است بنابراین به جست و جو در درون خود می پردازد.می دانیم جهان و جهان ها مملو از انرژی های گوناگون است ،همانطور که بانکها مملو از طلا وجواهرات و پول است اما آیا اجازه دسترسی به آنها را به راحتی به ما می دهند. کارهای معنوی دارای قیمت بالایی است واز خیلی از خواسته ها و امورات خود باید بگذری بنابراین نمی توان گفت که چون انرژی کیهانی معنوی است به راحتی در اختیار ما قرار بگیرد.یک آدم خردمند از ناشناخته ها و کارهای مرموز استمداد نمی گیرد. طبیعت و قوانین الهی برنامه ریزی خاصی دارد.

درج مطلب : مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon
رهایی ازتاریکی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسنعلی کردگاری


باتودلم غرق غزل میشود
کاسه ی دل شهد عسل میشود
سرخی لبهای تو وشعر من
درسخن خلق مثل میشود


درج شعر :مسافرخسرو

شعر از دوست عزیزم ساسان جهانبین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
سه شنبه 19 خرداد 1394
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  هفتمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم  شعبه مسافر حسنعلی کردگاری  را با شور و شکوه فراوان جشن می گیریم.
از طرف اعضا لژیون این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان , همسفر , خانواده و راهنمای محترمشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در امر  خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می نماییم.
آمین یا رب العالمین
درج مطلب وتصویر :؛مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 25 آذر 1396
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛رهایی مسافرآقای حسین حسن زاده را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین) 
درج مطلب وتصویر:مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 13 اسفند 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:

رهایی مسافرآقای رسول را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج عکس ومطلب ؛: مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 24 دی 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

رهایی مسافر؛:

نام مسافر: علیرضا  _ نام راهنما: حسن  _ آنتی ایکس مصرفی :  شیره _  مدت سفر:  13 ماه  و 10  روز _ داروی درمان OT _ نمایندگی : شیخ بهائی  .
رهایی مسافرآقای علیرضارا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 

درج عکس‌ومطلب :مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 7 آبان 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.

(کل من علیها فان )             

 


”  و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .

درگذشت مسافرعزیز پوریا اقرلورا به خانواده محترمتشان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان وخانواده کنگره 60صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .


درج پیام تسلیت وعکس: مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
دوشنبه 19 مهر 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:
 آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج تصویر ومطلب :مسافرخسرو


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 2 مهر 1395
 بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

صورت مسئله اعتیاد:
  

وقتی از صورت مسئله اعتیاد صحبت می کنیم، یعنی از اولین خشت بنای علمی کنگره 60 صحبت می کنیم ، کنگره 60 برای بیان کامل موضوع اعتیاد  تعریف اعتیاد و چگونگی آن ، بنای عظیمی را ساخته است به گونه ای که اعتیاد دیگر یک موضوع ساده و در حاشیه نیست ، بلکه اعتیاد ، خود یک علم و رشته تخصصی است و جالب تر اینکه برای کامل شدن علوم اعتیاد ، بایستی کلیه علوم و رشته ها به کمک آن بیایند . به عبارت دیگر ، برای درک کامل موضوع بیماری اعتیاد و چگونگی درمان آعتیاد ، به تمامی رشته های علمی ، به نوعی  احساس نیاز می شود .
و اما صورت مسئله اعتیاد ؛:


 

 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 27 شهریور 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
عید سعید غدیر؛:

                                                                               

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد


همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد


فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک


دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد


عید بر شما مبارکدرج عکس ومطلب : مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 27 شهریور 1395
بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است .
رهایی مسافر؛:
آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _  آنتی ایکس : انواع مواد _ مدت سفر:13 ماه  _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهایی

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 درج عکس ومطلب : مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 28 مرداد 1395
بنام خداوند عز وجل عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکر اندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛

مسافر:آقای حجت _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 20ماه _ داروی درمان : OT_ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان. آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 16ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

رهایی مسافران آقای حجت وآقای خسرورا به آنها وخانواده های محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)


                                              


درج عکس ومطلب : مسافر خسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 10 تیر 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.
سیگار وجایگزینی ؛:
این مطلب دو جنبه دارد یکی داخل کنگره یکی هم در زندگی در کنگره به افراد برنامه‌های مخصوص به خودشان داده می‌شود و اگر فرد آن را اجرا کند به هدف می‌رسد اگر هم اجرا نکند از دور خارج می‌شود اگر این کارها را فرد انجام داد عمل تصفیه هم برای خودش انجام می‌شود هم برای کل سیستم کنگره در زندگی هم به همین شکل است خیلی از افراد می‌پرسند چرا خداوند تریاک و هروئین و سیگار و ... را خلق کرد؟ خداوند به انسان عقل داده تا از هر چیزی به نحو مطلوب استفاده کند همه مخلوقات خداوند برای ادامه زندگی لازم و ضروری هستند مثلاً وجود چاقو برای زندگی لازم است حال اگر کسی از چاقو برای کشتن افراد استفاده می‌کند تقصیر چاقو چیست؟حتی وجود شیطان هم برای تعیین جایگاه و تکامل انسان لازم و ضروری است هر چیزی دو جنبه دارد یکی جنبه مثبت و دیگری جنبه منفی و این بستگی به انسان دارد که از هر چیز در جهت ارتقای خود استفاده کند یا در جهت سقوط خود  میزان تلفات استفاده نادرست از امکانات در دست بشر بسیار بیشتر از تلفات حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است اگر تلفات سیل و زلزله و حوادث رانندگی و بیماری‌های لاعلاج و اوردوز ناشی از مصرف مواد مخدر را باهم جمع کنیم به تلفات ناشی از مصرف سیگار نمی‌رسد علت اینکه در جهان بیشتر از تریاک با سیگار مبارزه می‌کنند همین امر است.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
چهارشنبه 26 خرداد 1395

 

ماه رمضان برهمه روزه داران وپرهیزکاران مبارک باد

 

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام على علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80

ماه برکت زِ آسمان می آید

صوت خوش قرآن و اذان می آید

تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه

تبریک،بهار رمضان می آید      

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

 امشب طلب عشق زِدلدار کنیم

شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم

 

درج مطلب ؛ مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
سه شنبه 18 خرداد 1395

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

بنام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/02/06 جلسه هشتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر امین؛ استادی مسافر علی و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه : آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد .

خلاصه سخنان استاد:

بهترین واولین چیزی که آقای مهندس درکنگره به آن اشاره فرمودند ؛نظم وانظباط می باشد . کسی که نظم وانظباط درکارهایش وهمچنین کنگره داشته باشد از رهاشدگان واقعی می باشد مثل کسی که دراول جلسه حاضر باشد . اما در باب دستور جلسه باید عرض کنم که:  آداب جمع ادب می باشد ، یعنی راه و روش و شیوه . در واقع هرکاری یک راه و روش و آیینی  دارد مثل نمازخواندن ؛ازدواج کردن و..... و دومین کلمه که معاشرت می باشد که ازمعاش می آید ، به معنای راه درست زندگی کردن و روش درست زیستن است .

تا وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد . کسی که این موارد را رعایت نکند او را بی ادب تلقی می کنند و بی ادبی ضد و روبروی ادب می باشد. اما کسی که آداب معاشرت را بلد باشد می تواند براحتی با دیگران رابطه برقرارکند.

یکی دیگرازمفاهیم ادب ؛ دیدن می باشد مثل وقتی کسی به من سلام می کند یعنی من تو را می بینم و به تواحترام می گذارم و شخص در مقابل با جواب دادن ، از شما تشکرمی کند. واژه ی بعدی که دراین دستورجلسه از آن استفاده شده واژه ی تعادل می باشد که یک واژه ی عربی است و برگرفته ازعدل می باشد.خود عدالت یا تعادل یعنی اینکه هر چیزی سرجای خودش قرار بگیرد .هر کسی درهرجایگاهی باشد عین عدالت است مثل دو نفرمسافر سفر اول که اولی تمام قوانین ومقررات کنگره را رعایت می کند و به رهایی و دراصل به تعادل می رسد و دومی که قوانین را رعایت نکرده  و شاید هم رها شده؛ ولی این رهایی هیچ فایده ای ندارد زیرا شخص به تعادل نمی رسد و این عین عدالت می باشد.

درج مطلب : مسافرخسرو
برگرفته از سایت کنگره ۶۰شعبه شیخ بهایی 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
هفته راهنما :؛

این راهنمائی فقط برای کنگره نیست، در گروه‌های مشابه هم هست. ولی در گروه‌های دیگر هرکسی که موادش قطع شد می‌تواند راهنما شود. ولی در کنگره 60 این‌گونه نیست ، در اینجا تنها کسی می‌تواند اطلاعات را به شخص بدهد که حتماً کمک راهنما یا راهنما باشد.در دانشگاه می‌گویند استاد دانشگاه ، ما لفظاً می گوئیم استاد دانشگاه، ولی ممکن است استادیار ، دانشیار و یا استاد باشد و یا حتی مربی باشد، اینجا وقتی کسی می‌خواهد از راهنمای خودش تشکر کند، نباید بگوید که از کمک راهنمای خودم  ، بلکه باید بگوئید از استاد و راهنمای خودم تشکر می‌کنم.

نکته بعد اینکه راهنماها عاشق این کار هستند، اگر عاشق این کار نبودند ، این کار را انجام نمی‌دادند.

« هفته راهنما برهمه راهنمایان کنگره ۶۰ مبارک باد »

چشمان باز را ببندید و دریچه های قلب را باز نمایید؛ آنگاه خواهید دیدکه قدمهایتان به سویی می روند که روزی از آن راه به زمین  آمده ایدپس خوب گوش کنید تا صداها را بشنوید ودر اعماق  وجودتان به فراسوراه یابید.


درج مطلب : مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
بنام خداوند عزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
رمزورازکشف حقیقت در دوچیز است ؛یافتن راه وآنچه که برداشت مینمایید.

این وادی هم می تواند در پیچیده ترین مسائل فلسفی مورد استفاده قرار گیرد و هم مسائل ساده زندگی.قوانین الهی همیشه ثابت هستند و تغییر نمی کند.در وادی یکم تا چهارم روی تفکر متمرکز شدیم و در وادی پنجم آموختیم دانستیم که باید افکارمون را از بالقوه به بالفعل در آوریم.در وادی ششم فرمانروایی عقل را به رسمیت شناختیم.اکنون در مرحله ای قرار داریم که عقل بایدبا نیروهای خود بعضی مجهولات را کشف کرده و راه را به ما نشان دهد.عقل باید تفکر مثبت کند تا بگردد و راه را به ما نشان دهد. چه بسیار هستند انسانهایی که راه را پیدا نکردند و قربانی شدند.این نشان دهنده این است که  چقدر مسیر وراه اهمیت دارد.همانطور که برای لاغر شدن هزاران راه وجود دارد اما کدام درست است. و بعضی از آنها بسیار با کوشش و تلاش بودند و بااراده بودند اما درمسیر نادرست . وبعضی ها چون راه ومسیر صحیح راپیدا نکردند دست به خود کشی زدند.ما نمی توانیم بگوییم بی اراده بودند اما جسم و روان و فکر آنها در مسیر راه غلط از تعادل خارج شده و دست به خود کشی زدند.اما زمانی انسان می فهمد که کار از کار گذشته است.ما همیشه سر دو راهی قرار می گیریم و اگر راه غلط انتخاب کنیم به بیراهه رفته و تا آنکه فاصله ما با مسیر درست بسیار زیاد می شود. در رسیدن به حقیقت سه مجهول داریم رمز و راز  و کشف .راز آنچه پوشیده باشد ورمز راز نهفته است وعلامت مخصوص که از آن چیزی درک شود .حتی حروف الفبا رمز است وامر و مطلب غیر مفهوم که برای درک آن کلیدی لازم است و کشف آشکار کردن و پیدا کردن است و حقیقت ،اصل و یا منتهی هر چیزی است.بنابراین برای کشف حقیقت یا برای آشکار اصل هر موضوعی که حقیقت آن پنهان باشد ما نیازمندیم رمز و راز آن را بشکافیم که در این رمز ،پیدا کردن راه و راز آن چه برداشت می نماید ،طی کردن و پیمودن راه است.به عبارت دیگر برای بازکردن هر قفل ابتدا باید کلید را پیدا کرد و بعد آن قفل را باز کرد.و باید گفت قفل سازان بسیار و بازکنندگان قفل کم هستند.برای از تهران به تبریز رفتن باید ابتدا بهترین راه را پیدا کنیم و سپس حرکت کنیم تا به تبریز برسیم .اگر به انسانها نگاه کنیم می بینیم که بعضی از انسانها از این قانون همیشه در نظر می گیرند و گروهی دیگر به آن توجهی نمی کنند.یک گروه کم خردان هستند که نشانه آن این است که اول حرف می زنیم و سپس فکر می کنیم یعنی کار را انجام می دهیم  و پس از اینکه به مشکل خوردیم به تفکر در مورد آن می پردازیم و بنابراین مدام در حال عذر خواهی و پوزش خواستن و توضیح دادن هستیم.بعضی مواقع نیز فکر می کنیم بهترین راه کوتاهترین و ارزانترین راه است و به خیال خام خود می خواهیم که کسی پیدا شود و با یک ورد و یا طلسم و یک قرص و یا انرژی کیهانی و نقشه گنجی مشکلات ما و بیماری ما را حل کند.برای این است که قبل از اینکه راه را پیدا کنیم و قبل از تعیین مسیر حرکت می کنیم و به همین دلیل به بیرا هه می رویم.بنابراین قبل از هر چیزی نقشه آن را بررسی کنیم.

گروه دوم خردمندان هستندکه نشانه آن این است که همیشه قبل از لب گشودن برای سخن گفتن اول فکر می کنیم چون می دانیم سخن گفتن خود به نوعی تعیین مسیر است،ویا برای انجام کار، اول با تفکر تمام اوضاع و شرایط آن را بررسی می کنیم سپس به انجام آن می پردازیم.این امر تنها برای کارهای بزرگ نیست بلکه برای کارهای ساده نیز صدق می کند مثلاً برای لباس پوشیدن. فرد خردمند  می داند که بالاترین گنج ،گنج درون خود است بنابراین به جست و جو در درون خود می پردازد.می دانیم جهان و جهان ها مملو از انرژی های گوناگون است ،همانطور که بانکها مملو از طلا وجواهرات و پول است اما آیا اجازه دسترسی به آنها را به راحتی به ما می دهند. کارهای معنوی دارای قیمت بالایی است واز خیلی از خواسته ها و امورات خود باید بگذری بنابراین نمی توان گفت که چون انرژی کیهانی معنوی است به راحتی در اختیار ما قرار بگیرد.یک آدم خردمند از ناشناخته ها و کارهای مرموز استمداد نمی گیرد. طبیعت و قوانین الهی برنامه ریزی خاصی دارد.

درج مطلب : مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
چهارشنبه 11 فروردین 1395


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی