تبلیغات
رهایی ازتاریکی

رهایی ازتاریکی

پیر طریقت جوی منباتودلم غرق غزل میشود
کاسه ی دل شهد عسل میشود
سرخی لبهای تو وشعر من
درسخن خلق مثل میشود


درج شعر :مسافرخسرو

شعر از دوست عزیزم ساسان جهانبین

comment fab icon
comment fab icon

گزارش تصویری نوروز۹۷


بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت و به شکراندرش مزید نعمت است.

دیدار نوروزی :درج تصویر : مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

هفته دیده بان

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت و به شکراندرش مزید نعمت است .

«هفته دیده بان»

به نام پروردگار مهربان 

روز یکشنبه 12 اسفندماه1396 اولین جلسه ازدور شانزدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمد  ،استادی مسافر حسن و دبیری مسافر مجتبی با بادستور جلسه:«هفته دیده بان» رأس ساعت17  آغاز به کار  نمود


اگر دیده بانان قوانین وحرمتی برای کنگره تصویب می کنند

فقط بخاطرحفظ سلامتی کنگره واعضاآن می باشد.


دیده بانان ستون کنگره هستند،یعنی هرچه این ستون هامحکم واستوارباشد،بنای کنگره هم آبادترمی باشد.درزمان جنگ ازافرادی به عنوان دیده بان استفاده می کردند تا موقعیت دشمن وامنیت اطراف خود راکنترل کنند.حال اگرآن دیده بان دروظیفه خودکوتاهی می کرد،شایدباعث ،نابودی یک کشورمیشد.درکنگره هم اگردیده بان وجودنداشت ،قطعاکنگره تااین حدرشدنمیکرد.
درNGOهای دیگر،عدم وجوددیده بان مشکلات زیادی رابوجودآورده است.یکی ازمشکلاتشان این است که راحت باهمدیگررفت وآمدمی کنندوهیچ کسی روی کارآنهانظارت ندارد.
دیده بانان مانندعقاب تیزبین وباهوش هستند.شایدماروزهادرشعبه بیاییم ولی مشکلات آن شعبه رامتوجه نشویم ولی دیده بانان به محض ورودبه شعبه سریعامتوجه می شوند.دلیل دقت دیده بانان ،فراهم کردن آرامش وآسایش مسافران وهمسفران است.

اگر دیده بانان قوانین وحرمتی برای کنگره تصویب می کنند،فقط بخاطرحفظ سلامتی کنگره واعضاآن می باشد.تک تک مانسبت به دیده بانان وظیفه داریم وبایستی ازآنهاتشکرکنیم.کادودادن یکی ازراههایی است که می توان دراین هفته ازآنهاتشکرکنیم.

ولی بهترین هدیه برای آنهارسیدن به رهایی وآرامش خانواده یک سفراولی می باشد.پس مابایستی باسعی وکوشش خودمان آموزش های کنگره رافرابگیریم تابه درمان برسیم.
comment fab icon
comment fab icon

تولد هفتمین سالروز رهایی

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  هفتمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم  شعبه مسافر حسنعلی کردگاری  را با شور و شکوه فراوان جشن می گیریم.
از طرف اعضا لژیون این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان , همسفر , خانواده و راهنمای محترمشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در امر  خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می نماییم.
آمین یا رب العالمین
درج مطلب وتصویر :؛مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛رهایی مسافرآقای حسین حسن زاده را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین) 
درج مطلب وتصویر:مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:

رهایی مسافرآقای رسول را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج عکس ومطلب ؛: مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

رهایی مسافر؛:

نام مسافر: علیرضا  _ نام راهنما: حسن  _ آنتی ایکس مصرفی :  شیره _  مدت سفر:  13 ماه  و 10  روز _ داروی درمان OT _ نمایندگی : شیخ بهائی  .
رهایی مسافرآقای علیرضارا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 

درج عکس‌ومطلب :مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

درگذشت مسافرپوریا اقرلو

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.

(کل من علیها فان )             

 


”  و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .

درگذشت مسافرعزیز پوریا اقرلورا به خانواده محترمتشان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان وخانواده کنگره 60صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .


درج پیام تسلیت وعکس: مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:
 آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج تصویر ومطلب :مسافرخسرو


comment fab icon
comment fab icon

صورت مسئله اعتیاد

 بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

صورت مسئله اعتیاد:
  

وقتی از صورت مسئله اعتیاد صحبت می کنیم، یعنی از اولین خشت بنای علمی کنگره 60 صحبت می کنیم ، کنگره 60 برای بیان کامل موضوع اعتیاد  تعریف اعتیاد و چگونگی آن ، بنای عظیمی را ساخته است به گونه ای که اعتیاد دیگر یک موضوع ساده و در حاشیه نیست ، بلکه اعتیاد ، خود یک علم و رشته تخصصی است و جالب تر اینکه برای کامل شدن علوم اعتیاد ، بایستی کلیه علوم و رشته ها به کمک آن بیایند . به عبارت دیگر ، برای درک کامل موضوع بیماری اعتیاد و چگونگی درمان آعتیاد ، به تمامی رشته های علمی ، به نوعی  احساس نیاز می شود .
و اما صورت مسئله اعتیاد ؛:


 

 

ادامه مطلب
comment fab icon
comment fab icon

تبریک عیدسعیدغدیر

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
عید سعید غدیر؛:

                                                                               

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد


همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد


فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک


دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد


عید بر شما مبارکدرج عکس ومطلب : مسافرخسرو

comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است .
رهایی مسافر؛:
آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _  آنتی ایکس : انواع مواد _ مدت سفر:13 ماه  _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهایی

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 درج عکس ومطلب : مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

رهایی مسافر

بنام خداوند عز وجل عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکر اندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛

مسافر:آقای حجت _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 20ماه _ داروی درمان : OT_ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان. آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 16ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

رهایی مسافران آقای حجت وآقای خسرورا به آنها وخانواده های محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)


                                              


درج عکس ومطلب : مسافر خسرو
comment fab icon
comment fab icon

سیگاروجایگزینی

بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.
سیگار وجایگزینی ؛:
این مطلب دو جنبه دارد یکی داخل کنگره یکی هم در زندگی در کنگره به افراد برنامه‌های مخصوص به خودشان داده می‌شود و اگر فرد آن را اجرا کند به هدف می‌رسد اگر هم اجرا نکند از دور خارج می‌شود اگر این کارها را فرد انجام داد عمل تصفیه هم برای خودش انجام می‌شود هم برای کل سیستم کنگره در زندگی هم به همین شکل است خیلی از افراد می‌پرسند چرا خداوند تریاک و هروئین و سیگار و ... را خلق کرد؟ خداوند به انسان عقل داده تا از هر چیزی به نحو مطلوب استفاده کند همه مخلوقات خداوند برای ادامه زندگی لازم و ضروری هستند مثلاً وجود چاقو برای زندگی لازم است حال اگر کسی از چاقو برای کشتن افراد استفاده می‌کند تقصیر چاقو چیست؟حتی وجود شیطان هم برای تعیین جایگاه و تکامل انسان لازم و ضروری است هر چیزی دو جنبه دارد یکی جنبه مثبت و دیگری جنبه منفی و این بستگی به انسان دارد که از هر چیز در جهت ارتقای خود استفاده کند یا در جهت سقوط خود  میزان تلفات استفاده نادرست از امکانات در دست بشر بسیار بیشتر از تلفات حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است اگر تلفات سیل و زلزله و حوادث رانندگی و بیماری‌های لاعلاج و اوردوز ناشی از مصرف مواد مخدر را باهم جمع کنیم به تلفات ناشی از مصرف سیگار نمی‌رسد علت اینکه در جهان بیشتر از تریاک با سیگار مبارزه می‌کنند همین امر است.
ادامه مطلب
comment fab icon
comment fab icon

ماه مبارک رمضان

 

ماه رمضان برهمه روزه داران وپرهیزکاران مبارک باد

 

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام على علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80

ماه برکت زِ آسمان می آید

صوت خوش قرآن و اذان می آید

تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه

تبریک،بهار رمضان می آید      

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

 امشب طلب عشق زِدلدار کنیم

شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم

 

درج مطلب ؛ مسافرخسرو
comment fab icon
comment fab icon

جلسه هشتم از دوره نهم کارگاههای آموزشی

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

بنام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/02/06 جلسه هشتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر امین؛ استادی مسافر علی و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه : آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد .

خلاصه سخنان استاد:

بهترین واولین چیزی که آقای مهندس درکنگره به آن اشاره فرمودند ؛نظم وانظباط می باشد . کسی که نظم وانظباط درکارهایش وهمچنین کنگره داشته باشد از رهاشدگان واقعی می باشد مثل کسی که دراول جلسه حاضر باشد . اما در باب دستور جلسه باید عرض کنم که:  آداب جمع ادب می باشد ، یعنی راه و روش و شیوه . در واقع هرکاری یک راه و روش و آیینی  دارد مثل نمازخواندن ؛ازدواج کردن و..... و دومین کلمه که معاشرت می باشد که ازمعاش می آید ، به معنای راه درست زندگی کردن و روش درست زیستن است .

تا وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد . کسی که این موارد را رعایت نکند او را بی ادب تلقی می کنند و بی ادبی ضد و روبروی ادب می باشد. اما کسی که آداب معاشرت را بلد باشد می تواند براحتی با دیگران رابطه برقرارکند.

یکی دیگرازمفاهیم ادب ؛ دیدن می باشد مثل وقتی کسی به من سلام می کند یعنی من تو را می بینم و به تواحترام می گذارم و شخص در مقابل با جواب دادن ، از شما تشکرمی کند. واژه ی بعدی که دراین دستورجلسه از آن استفاده شده واژه ی تعادل می باشد که یک واژه ی عربی است و برگرفته ازعدل می باشد.خود عدالت یا تعادل یعنی اینکه هر چیزی سرجای خودش قرار بگیرد .هر کسی درهرجایگاهی باشد عین عدالت است مثل دو نفرمسافر سفر اول که اولی تمام قوانین ومقررات کنگره را رعایت می کند و به رهایی و دراصل به تعادل می رسد و دومی که قوانین را رعایت نکرده  و شاید هم رها شده؛ ولی این رهایی هیچ فایده ای ندارد زیرا شخص به تعادل نمی رسد و این عین عدالت می باشد.

درج مطلب : مسافرخسرو
برگرفته از سایت کنگره ۶۰شعبه شیخ بهایی 

 comment fab icon
comment fab icon
رهایی ازتاریکی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسنعلی کردگاری


باتودلم غرق غزل میشود
کاسه ی دل شهد عسل میشود
سرخی لبهای تو وشعر من
درسخن خلق مثل میشود


درج شعر :مسافرخسرو

شعر از دوست عزیزم ساسان جهانبین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
سه شنبه 19 خرداد 1394

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت و به شکراندرش مزید نعمت است.

دیدار نوروزی :درج تصویر : مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 3 فروردین 1397

بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت و به شکراندرش مزید نعمت است .

«هفته دیده بان»

به نام پروردگار مهربان 

روز یکشنبه 12 اسفندماه1396 اولین جلسه ازدور شانزدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمد  ،استادی مسافر حسن و دبیری مسافر مجتبی با بادستور جلسه:«هفته دیده بان» رأس ساعت17  آغاز به کار  نمود


اگر دیده بانان قوانین وحرمتی برای کنگره تصویب می کنند

فقط بخاطرحفظ سلامتی کنگره واعضاآن می باشد.


دیده بانان ستون کنگره هستند،یعنی هرچه این ستون هامحکم واستوارباشد،بنای کنگره هم آبادترمی باشد.درزمان جنگ ازافرادی به عنوان دیده بان استفاده می کردند تا موقعیت دشمن وامنیت اطراف خود راکنترل کنند.حال اگرآن دیده بان دروظیفه خودکوتاهی می کرد،شایدباعث ،نابودی یک کشورمیشد.درکنگره هم اگردیده بان وجودنداشت ،قطعاکنگره تااین حدرشدنمیکرد.
درNGOهای دیگر،عدم وجوددیده بان مشکلات زیادی رابوجودآورده است.یکی ازمشکلاتشان این است که راحت باهمدیگررفت وآمدمی کنندوهیچ کسی روی کارآنهانظارت ندارد.
دیده بانان مانندعقاب تیزبین وباهوش هستند.شایدماروزهادرشعبه بیاییم ولی مشکلات آن شعبه رامتوجه نشویم ولی دیده بانان به محض ورودبه شعبه سریعامتوجه می شوند.دلیل دقت دیده بانان ،فراهم کردن آرامش وآسایش مسافران وهمسفران است.

اگر دیده بانان قوانین وحرمتی برای کنگره تصویب می کنند،فقط بخاطرحفظ سلامتی کنگره واعضاآن می باشد.تک تک مانسبت به دیده بانان وظیفه داریم وبایستی ازآنهاتشکرکنیم.کادودادن یکی ازراههایی است که می توان دراین هفته ازآنهاتشکرکنیم.

ولی بهترین هدیه برای آنهارسیدن به رهایی وآرامش خانواده یک سفراولی می باشد.پس مابایستی باسعی وکوشش خودمان آموزش های کنگره رافرابگیریم تابه درمان برسیم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 17 اسفند 1396
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  هفتمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم  شعبه مسافر حسنعلی کردگاری  را با شور و شکوه فراوان جشن می گیریم.
از طرف اعضا لژیون این تولد فرخنده و مبارک را به ایشان , همسفر , خانواده و راهنمای محترمشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در امر  خدمت و آموزش از قادر متعال مسئلت می نماییم.
آمین یا رب العالمین
درج مطلب وتصویر :؛مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 25 آذر 1396
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛رهایی مسافرآقای حسین حسن زاده را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین) 
درج مطلب وتصویر:مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 13 اسفند 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:

رهایی مسافرآقای رسول را به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج عکس ومطلب ؛: مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 24 دی 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

رهایی مسافر؛:

نام مسافر: علیرضا  _ نام راهنما: حسن  _ آنتی ایکس مصرفی :  شیره _  مدت سفر:  13 ماه  و 10  روز _ داروی درمان OT _ نمایندگی : شیخ بهائی  .
رهایی مسافرآقای علیرضارا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 

درج عکس‌ومطلب :مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 7 آبان 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.

(کل من علیها فان )             

 


”  و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .

درگذشت مسافرعزیز پوریا اقرلورا به خانواده محترمتشان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان وخانواده کنگره 60صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .


درج پیام تسلیت وعکس: مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
دوشنبه 19 مهر 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.
رهایی مسافر؛:
 آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 
درج تصویر ومطلب :مسافرخسرو


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
جمعه 2 مهر 1395
 بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است.

صورت مسئله اعتیاد:
  

وقتی از صورت مسئله اعتیاد صحبت می کنیم، یعنی از اولین خشت بنای علمی کنگره 60 صحبت می کنیم ، کنگره 60 برای بیان کامل موضوع اعتیاد  تعریف اعتیاد و چگونگی آن ، بنای عظیمی را ساخته است به گونه ای که اعتیاد دیگر یک موضوع ساده و در حاشیه نیست ، بلکه اعتیاد ، خود یک علم و رشته تخصصی است و جالب تر اینکه برای کامل شدن علوم اعتیاد ، بایستی کلیه علوم و رشته ها به کمک آن بیایند . به عبارت دیگر ، برای درک کامل موضوع بیماری اعتیاد و چگونگی درمان آعتیاد ، به تمامی رشته های علمی ، به نوعی  احساس نیاز می شود .
و اما صورت مسئله اعتیاد ؛:


 

 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 27 شهریور 1395
بنام خداوند عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .
عید سعید غدیر؛:

                                                                               

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد


همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد


فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک


دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد


عید بر شما مبارکدرج عکس ومطلب : مسافرخسرو

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
شنبه 27 شهریور 1395
بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است .
رهایی مسافر؛:
آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _  آنتی ایکس : انواع مواد _ مدت سفر:13 ماه  _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهایی

رهایی مسافرآقای خسرورا به ایشان وخانواده  محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)

 درج عکس ومطلب : مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 28 مرداد 1395
بنام خداوند عز وجل عز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکر اندرش مزید نعمت است .

رهایی مسافر:؛

مسافر:آقای حجت _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 20ماه _ داروی درمان : OT_ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان. آقای: خسرو _ نام راهنما : حسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 16ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

رهایی مسافران آقای حجت وآقای خسرورا به آنها وخانواده های محترمشان وبنیان کنگره ۶۰جناب آقای مهندس دژاکام ، خانواده کنگره ۶۰ ، شعبه شیخ بهایی وراهنمای عزیز وگرامی جناب آقای حسن کردگاری تبریک وتهنیت عرض  نموده وتوفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم. (آمین)


                                              


درج عکس ومطلب : مسافر خسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 10 تیر 1395
بنام خداوندعزوجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزیدنعمت است.
سیگار وجایگزینی ؛:
این مطلب دو جنبه دارد یکی داخل کنگره یکی هم در زندگی در کنگره به افراد برنامه‌های مخصوص به خودشان داده می‌شود و اگر فرد آن را اجرا کند به هدف می‌رسد اگر هم اجرا نکند از دور خارج می‌شود اگر این کارها را فرد انجام داد عمل تصفیه هم برای خودش انجام می‌شود هم برای کل سیستم کنگره در زندگی هم به همین شکل است خیلی از افراد می‌پرسند چرا خداوند تریاک و هروئین و سیگار و ... را خلق کرد؟ خداوند به انسان عقل داده تا از هر چیزی به نحو مطلوب استفاده کند همه مخلوقات خداوند برای ادامه زندگی لازم و ضروری هستند مثلاً وجود چاقو برای زندگی لازم است حال اگر کسی از چاقو برای کشتن افراد استفاده می‌کند تقصیر چاقو چیست؟حتی وجود شیطان هم برای تعیین جایگاه و تکامل انسان لازم و ضروری است هر چیزی دو جنبه دارد یکی جنبه مثبت و دیگری جنبه منفی و این بستگی به انسان دارد که از هر چیز در جهت ارتقای خود استفاده کند یا در جهت سقوط خود  میزان تلفات استفاده نادرست از امکانات در دست بشر بسیار بیشتر از تلفات حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است اگر تلفات سیل و زلزله و حوادث رانندگی و بیماری‌های لاعلاج و اوردوز ناشی از مصرف مواد مخدر را باهم جمع کنیم به تلفات ناشی از مصرف سیگار نمی‌رسد علت اینکه در جهان بیشتر از تریاک با سیگار مبارزه می‌کنند همین امر است.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
چهارشنبه 26 خرداد 1395

 

ماه رمضان برهمه روزه داران وپرهیزکاران مبارک باد

 

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام على علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80

ماه برکت زِ آسمان می آید

صوت خوش قرآن و اذان می آید

تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه

تبریک،بهار رمضان می آید      

 شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان

 امشب طلب عشق زِدلدار کنیم

شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد

این ماه کنار یار افطار کنیم

 

درج مطلب ؛ مسافرخسرو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
سه شنبه 18 خرداد 1395

بنام خداوندعز وجل که طاعتش موجب قربت وبه شکراندرش مزید نعمت است .

بنام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/02/06 جلسه هشتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی شعبه شیخ بهایی با نگهبانی مسافر امین؛ استادی مسافر علی و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه : آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد .

خلاصه سخنان استاد:

بهترین واولین چیزی که آقای مهندس درکنگره به آن اشاره فرمودند ؛نظم وانظباط می باشد . کسی که نظم وانظباط درکارهایش وهمچنین کنگره داشته باشد از رهاشدگان واقعی می باشد مثل کسی که دراول جلسه حاضر باشد . اما در باب دستور جلسه باید عرض کنم که:  آداب جمع ادب می باشد ، یعنی راه و روش و شیوه . در واقع هرکاری یک راه و روش و آیینی  دارد مثل نمازخواندن ؛ازدواج کردن و..... و دومین کلمه که معاشرت می باشد که ازمعاش می آید ، به معنای راه درست زندگی کردن و روش درست زیستن است .

تا وقتی که ما آداب معاشرت را بلد نباشیم مثل این است که هیچ چیزی بلد نیستیم که فقط با آموزش دیدن به دست می آید .مثل الان که درکنگره هستیم که با سلام گفتن خود را معرفی می کنیم و جواب سلام درهمه جا واجب است وسلام یکی از ارکان آداب معاشرت می باشد . کسی که این موارد را رعایت نکند او را بی ادب تلقی می کنند و بی ادبی ضد و روبروی ادب می باشد. اما کسی که آداب معاشرت را بلد باشد می تواند براحتی با دیگران رابطه برقرارکند.

یکی دیگرازمفاهیم ادب ؛ دیدن می باشد مثل وقتی کسی به من سلام می کند یعنی من تو را می بینم و به تواحترام می گذارم و شخص در مقابل با جواب دادن ، از شما تشکرمی کند. واژه ی بعدی که دراین دستورجلسه از آن استفاده شده واژه ی تعادل می باشد که یک واژه ی عربی است و برگرفته ازعدل می باشد.خود عدالت یا تعادل یعنی اینکه هر چیزی سرجای خودش قرار بگیرد .هر کسی درهرجایگاهی باشد عین عدالت است مثل دو نفرمسافر سفر اول که اولی تمام قوانین ومقررات کنگره را رعایت می کند و به رهایی و دراصل به تعادل می رسد و دومی که قوانین را رعایت نکرده  و شاید هم رها شده؛ ولی این رهایی هیچ فایده ای ندارد زیرا شخص به تعادل نمی رسد و این عین عدالت می باشد.

درج مطلب : مسافرخسرو
برگرفته از سایت کنگره ۶۰شعبه شیخ بهایی 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حسنعلی کردگاری
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی